Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Kelas Fasih kami adalah unik kerana memberi tumpuan kepada pendidikan Matematik dan Bahasa Inggeris. Kami menggunakan teknik “drilling” dengan bimbingan, iaitu satu cara melatih pelajar sehingga mereka menjadi lancar dan fasih di dalam kedua-dua subjek ini.

Kelas ini terbuka kepada pelajar 7- 12 tahun yang lemah asas Matematik dan Bahasa Inggeris. Kelas ini juga sesuai bagi pelajar yang ingin mengukuhkan kefahaman dan kelancaran di dalam kedua subjek ini.

Course Content

Expand All