Terdapat 50 soalan di dalam kuiz ini. Sila jawab soalan-soalan yang diberikan.